GLENTOR s.r.o. působí od svého založení v roce 1995 na trhu České republiky i států Evropské unie v oboru hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Dodává rovněž speciální servisní soupravy a náhradní díly pro plynárenství. Společnost je od svého vzniku členem mezinárodní skupiny firem s obdobným výrobním a obchodním zaměřením, která vyvíjí své aktivity v pěti zemích Evropské unie a umožňuje tak nabízet našim zákazníkům technicky vyspělá řešení těžící z dlouhodobé a pravidelné mezinárodní spolupráce. GLENTOR s.r.o. je členem odborné sekce Hydraulika a pneumatika při České strojnické společnosti, která je současně řádným členem Evropské komise pro hydrauliku a pneumatiku CETOP.

GLENTOR s.r.o. se dlouhodobě zabývá opravami a servisem hydraulických prvků a zařízení, vlastní výrobou hydraulických prvků a agregátů a dále obchodní činností doplněnou kvalifikovaným poradenstvím v oboru hydrauliky a pneumatiky. GLENTOR s.r.o. také vystupuje na českém trhu jako autorizovaný obchodní zástupce několika zahraničních firem, z nichž nejvýznamnějšími se postupně staly firmy Linde Hydraulics, Spitznas Maschinenfabrik, MAHLE Industrial Fitration a Hütz & Baumgarten.

GLENTOR s.r.o. byl v roce 2012 začleněn do celosvětové distribuční sítě společnosti Eaton Corporation jako autorizovaný partner pro hydrauliku v České a Slovenské republice s certifikací Eaton System Partner. Tímto krokem GLENTOR s.r.o. zásadním způsobem rozšířil svoji dosavadní nabídku výrobků a služeb o komplexní rozsah hydraulických prvků nejvyšší technické úrovně s možností dodávat jednotlivé komponenty i složitá systémová řešení včetně řídících elektronických funkcí.

GLENTOR s.r.o. je kvalifikovaným a spolehlivým partnerem pro stovky tuzemských i zahraničních zákazníků, kterým nabízí své produkty a služby. Trvalá pozornost je věnována výchově a rozvoji vlastních odborníků. Vedle využívání a předávání dlouholetých zkušeností vlastních pracovníků v oboru letecké a mobilní hydrauliky je důraz kladen na získávání a přejímání nejnovějších technických poznatků v daném oboru. Po technické stránce je firma vybavena moderními obráběcími centry, optickým měřicím pracovištěm Mitutoyo a řadou zkušebních pracovišť, zejména pak moderním zkušebním a testovacím zařízením řízeným počítačem a pracujícím v energeticky úsporném režimu – DYNTEST. Technická kancelář společnosti pracuje s podporou moderních informačních technologií a využívá k projektování a vývoji jednotlivých prvků i celých systémů softwarové produkty odpovídající soudobým požadavkům oboru i finálních zákazníků.

GLENTOR s.r.o. je držitelem řady technických certifikátů dokládajících technickou a kvalifikační způsobilost pro dodávky do náročných odvětví včetně hlubinné těžby surovin, železniční dopravy, autobusové přepravy osob i chemického a plynárenského průmyslu. Samozřejmostí je pravidelná certifikace firemního systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.